Nabízíme Vám tímto možnost zviditelnit se v celém Libereckém kraji formou umístění reklamy na autobusech a tím získat výhodu před konkurencí.  

V současné době disponujeme cca 80 autobusy pohybující se jak v centru města Liberce, tak i příměstských částech – Bedřichov, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mladá Boleslav, Frýdlant v Čechách, Hrádek nad Nisou aj. Nabízí se Vám tímto možnost oslovit mnohem větší počet zákazníků. Neopomínejte skutečnost, že zákazníci k Vám přicházejí nejen ze samotného centra města Liberce, nýbrž z celého okolí Libereckého kraje.

Výhody:
mobilita dopravních prostředků a jejich rozsáhlá působnost v oblasti celého Libereckého kraje
počet cca 80 autobusů, které jsou v provozu 80% kalendářních dnů v roce
variabilita dopravních prostředků
vnější reklama


Grafické návrhy ani výrobu reklamy ve vlastní režii nezajišťujeme! Můžeme pouze zprostředkovat kontakty.

Reklamním agenturám je poskytnut až 20% rabat z provozování reklamy (podmínkou je živnostenský list na reklamní činnost).

Kontakt:

Martin Horáček