Výzva k podání nabídek III ČSAD Liberec
Příloha č.1_Návrh smlouvy
Příloha č.2_Cenová nabídka
Příloha č.3_Čestné prohlášení_o splnění ZZ
Příloha č.4_Krycí list nabídky
Příloha č.5_Specifikace předmětu plnění
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 5
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 6
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 7

Výzva k podání nabídek II ČSAD Liberec
Příloha č.1_Návrh smlouvy
Příloha č.2_Cenová nabídka
Příloha č.3_Čestné prohlášení_o splnění ZZ
Příloha č.4_Krycí list nabídky
Příloha č.5_Specifikace předmětu plnění
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 5
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 6
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 7

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Výzva k podání nabídek II_ČSAD Liberec
Příloha č.1_Návrh smlouvy
Příloha č.2_Cenová nabídka
Příloha č.3_Čestné prohlášení_o splnění ZZ
Příloha č.4_Krycí list nabídky
Příloha č.5_Specifikace předmětu plnění
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 5
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 6
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TK_ČÁST 7

Oznámení o zrušení výběrového řízení 

Výběrové řízení:
Výzva k podání nabídek ČSAD Liberec
Příloha č.1_Návrh smlouvy
Příloha č.2_Cenová nabídka
Příloha č.3_Čestné prohlášení
Příloha č.4_Krycí list nabídky
Příloha č.5_Specifikacepředmětu plnění
Příloha č.6_Čestné prohlášení_k prokázání TZ

 

Dotazy a odpovědi:
Dotaz č.1
Dotaz č.2
Dotaz č.3

 

Nabídky:
Nabídky doručení zadavateli po uplynutí lhůty k podání nabídek Paul Advisory
Nabídky doručení zadavateli po uplynutí lhůty k podání nabídek PCstorm
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Část 1 Agentura Parole
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Část 3 Agentura Parole
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Část 3 AbecedaPC Consulting
Výsledek výzvy k podání nabídek Část 1 oznámení o výsledku hodnocení výběru
Výsledek výzvy k podání nabídek Část 2 oznámení o výsledku hodnocení výběru
Výsledek výzvy k podání nabídek Část 3 oznámení o výsledku hodnocení výběru
Výsledek výzvy k podání nabídek Část 4 oznámení o výsledku hodnocení výběru

Oznámení o zrušení výběrového řízení - část 4
Čestné prohlášení o nesoučinnosti uchazeče o zakázku
Oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem - část 1
Oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem - část 2
Oznámení o podpisu smlouvy s dodavatelem - část 3